Sidhuvud/sidfot

Gör att du kan definiera och formatera bladets sidhuvud och sidfot.

The Headers/Footers dialog contains the tabs for defining headers and footers. There will be separate tabs for the left and right page headers and footers if the Same content left/right option was not marked in the Page Style dialog.

Så här använder du det här kommandot...

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000402.xhp#kopffuss not found).


D'oh! You found a bug (text/scalc/01/02120100.xhp#header not found).

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!