Navigator

Activates and deactivates the Navigator. The Navigator is a dockable window.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose View - Navigator.

Från verktygslisterna:

Icon Navigator On/Off

Navigator On/Off

Från tangentbordet:

F5


Navigator för dokumentöversikt

Välj Visa - Navigator om du vill visa Navigator.

Kolumn

Ange kolumnbokstav. Tryck på Retur för att flytta cellmarkören till angiven kolumn i samma rad.

Rad

Ange ett radnummer. Tryck på Retur för att flytta cellmarkören till angiven rad i samma kolumn.

Dataområde

Anger det aktuella dataområdet baserat på cellmarkörens position.

Icon

Dataområde

Början

Flyttar till cellen i början av det aktuella dataområdet, som du kan framhäva med knappen Dataområde.

Icon Start

Början

Slut

Flyttar till cellen i slutet av det aktuella dataområdet, som du kan framhäva med knappen Dataområde.

Icon End

Slut

Växla

Toggles the content view. Only the selected Navigator element and its subelements are displayed. Click the icon again to restore all elements for viewing.

Icon Toggle

Växla

Scenarion

Visar alla tillgängliga scenarion. Dubbelklicka på ett namn för att tillämpa det scenariot.Resultatet visas på bladet. För mer information, välj Verktyg - Scenarion.

Icon Scenarios

Scenarion

Om Navigator innehåller scenarier kan du använda följande kommandon när du högerklickar på en scenariopost:

Radera

Tar bort det markerade scenariot.

Egenskaper

Öppnar dialogrutan Redigera scenario där du kan redigera scenariots egenskaper.

Draläge

Öppnar en undermeny där du kan välja dragläge. Du bestämmer vilken åtgärd som ska utföras när du drar och släpper ett objekt från Navigator i ett dokument. Beroende på vilket läge du väljer anger ikonen om en hyperlänk, länk eller kopia skapas.

Icon Drag Mode

Draläge

Infoga som länk

Infogar en hyperlänk när du drar och släpper ett objekt från Navigator i ett dokument. Du kan därefter klicka på den skapade hyperlänken och ställa in pekare och vy för respektive objekt.

note

Om du infogar en länk som länkar till ett öppet dokument, måste du spara dokumentet innan du kan använda länken.


Infoga som länk

Skapar en länk när du drar och släpper ett objekt från Navigator i ett dokument.

Infoga som kopia

Skapar en kopia när du drar och släpper ett objekt från Navigator i ett dokument.

Objekt

Visar alla objekt i ditt dokument.

Dokumentlista

Displays the names of all open documents. To switch to another open document in the Navigator, click the document name. The status (active, inactive) of the document is shown in brackets after the name. You can switch the active document in the Window menu.

Stötta oss!