Förhandsgranskning

Visar en förhandsgranskning av den utskrivna sidan eller stänger förhandsgranskningen.

Så här använder du det här kommandot...

From the menu bar:

Menu File - Print Preview.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Förhandsgranskning


Använd ikonerna på verktygsraden Förhandsgranska om du vill bläddra igenom eller skriva ut sidorna i ett dokument.

Du kan även trycka+PageUp och +PageDown-tangenterna för att rulla genom sidorna.

Symbolen Info

Du kan inte redigera dokumentet i läget för förhandsgranskning.


Stötta oss!