Infoga-menyn

Från menylisten:

Choose Insert - Headers and Footers.

Choose Format - Page Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

Choose Styles - Manage Styles - Page Styles, open context menu of the page style, choose Edit Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Layout - Headers and Footers.

Choose Layout - Format Page - Header (or Footer) tab, press Edit.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Headers and Footers.

Från verktygslisterna:

Icon Headers and Footers

Headers and Footers

Från menylisten:

Choose Insert - Field.

Choose Insert - Field - Date.

Choose Insert - Field - Sheet Name.

Choose Insert - Field - Document Title.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Field.

Choose Insert - Field - Date.

Choose Insert - Field - Sheet Name.

Choose Insert - Field - Document Title.

Från menylisten:

Choose Insert - Time.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Fields - Time.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Time.

Från verktygslisterna:

Icon Insert Time

Insert Time

Från tangentbordet:

+ Shift + ; (semicolon)

Från menylisten:

Choose Insert - Date.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Fields - Date.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Date.

Från verktygslisterna:

Icon Insert Date

Insert Date

Från tangentbordet:

+ ; (semicolon)

Från menylisten:

Choose Insert - Sparkline.

Från kontextmenyn:

Choose Sparklines - Sparklines.

Från gränssnittet med flikar:

On the Data menu of the Data tab, choose Sparklines - Sparklines.

Från menylisten:

Choose Sheet - Insert Cells.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Insert Cells.

Från verktygslisterna:

Icon Insert Cells

Infoga celler

Från tangentbordet:

+ "+"

Icon

Infoga celler, nedåt

Icon

Infoga celler, till höger

Icon

Infoga rader

Icon

Infoga kolumner

Från menylisten:

Choose Sheet - Insert Sheet from File.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Insert Sheet - From File.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Insert Sheet from File.

Från bladnavigeringen:

Choose Insert Sheet - From file.

Från verktygslisterna:

Icon Insert Sheet from File

Insert Sheet From File

Från menylisten:

Choose Insert - Function.

Från gränssnittet med flikar:

On the Insert menu of the Insert tab, choose Function.

Från verktygslisterna:

Icon Function Wizard

Funktionsguiden

Från tangentbordet:

+ F2

Infoga - Funktion - Kategori Databas

Insert - Function - Category Date & Time

Infoga - Funktion - Kategori Ekonomi

Infoga - Funktion - Kategori Information

Insert - Function - Category Logical

Infoga - Funktion - Kategori Matematik

Infoga - Funktion - Kategori Matris

Infoga - Funktion - Kategori Statistik

Infoga - Funktion - Kategori Text

Infoga - Funktion - Kategori Kalkylblad

Infoga - Funktion - KategoriTillägg

Infoga - Funktion - KategoriAdd-In

Från menylisten:

Choose Insert - Named Range or Expression.

Choose Sheet - Named Range or Expression

Från menylisten:

Choose Sheet - External Links.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Data - External Links.

Från verktygslisterna:

Icon External Links

External Links

Från menylisten:

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Manage.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Manage Names.

Choose Data - Manage Names.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Manage.

Från verktygslisterna:

Icon Manage Names

Manage Names

Från tangentbordet:

+ F3

Other

On the drop-down list in the Name Box of the Formula Bar, select Manage Names.

Från menylisten:

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Define Name.

Choose Data - Define Name.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Define.

Från verktygslisterna:

Icon Define Name

Define Name

Other

On the Name Box of the Formula Bar, insert a name for the selected cells range and press Enter.

Från menylisten:

Choose Insert - Named Ranges and Expressions.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Insert.

Från gränssnittet med flikar:

On the Insert menu of the Insert tab, choose Named Ranges and Expressions.

Från menylisten:

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.

Från menylisten:

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.

Stötta oss!