Visa-menyn

Från menylisten:

Choose View - View Grid Lines.

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - View Grid Lines

On the View menu of the View tab, choose View Grid Lines.

Från verktygslisterna:

Icon View Grid Lines

View Grid Lines

Från bladnavigeringen:

View Grid Lines

Från menylisten:

Choose View - View Headers.

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - View Headers

On the View menu of the View tab, choose View Headers.

Från verktygslisterna:

Icon View Headers

View Headers

Från menylisten:

Choose View - Value Highlighting.

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - Value Highlighting

On the View menu of the View tab, choose Value Highlighting.

Icon Value Highlighting

Value Highlighting

Från tangentbordet:

+ F8

Från menylisten:

Choose View - Formula Bar.

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - Formula Bar

On the View menu of the View tab, choose Formula Bar.

Från verktygslisterna:

Icon Formula Bar

Formula Bar

Från menylisten:

Choose View - Page Break.

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - Page Break

On the View menu of the View tab, choose Page Break.

Från verktygslisterna:

Icon Page Break

Page Break

Från menylisten:

Choose View - Normal

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - Normal View

Choose Layout - Normal View

On the View menu of the View tab, choose Normal.

Från verktygslisterna:

Icon Normal View

Normal View

Från menylisten:

Choose View - Hidden Row/Column Indicator.

Från menylisten:

Choose View - Show Formula.

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - Show Formula

On the View menu of the View tab, choose Show Formula.

Från verktygslisterna:

Icon Show Formula

Show Formula

Från tangentbordet:

+ `

Från menylisten:

Choose View - Function List.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Function List

Från verktygslisterna:

Icon Functions

Functions

From the sidebar:

Choose Functions.

Från menylisten:

Choose View - Split Window.

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - Split Window

On the View menu of the View tab, choose Split Window.

Från verktygslisterna:

Icon Split Window

Split Window

Från menylisten:

Choose View - Freeze Rows and Columns.

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - Freeze Panes - Freeze Rows and Columns

On the View menu of the View tab, choose Freeze Rows and Columns.

Från verktygslisterna:

Icon Freeze Rows and Columns

Freeze Rows and Columns

Från menylisten:

Choose View - Freeze Cells - Freeze First Column

Choose View - Freeze Cells - Freeze First Row

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - Freeze Panes - Freeze First Column

Choose View - Freeze Panes - Freeze First Row

Stötta oss!