Så hittar du den här funktionen...

En mer ingående förklaring finns högst upp på den här sidan.

Symbolen Info

I LibreOffice Calc-funktioner kan de parametrar som markeras som "valfria" bara utelämnas när inga efterföljande parametrar finns. I till exempel en funktion med fyra parametrar, där de två sista parametrarna markeras som "valfria", kan du utelämna parameter 4 eller parametrarna 3 och 4, men inte utelämna enbart parameter 3.


Koder större än 127 kan vara beroende av systemets teckenmappning (t.ex. iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) och är kanske inte portabla.

Stötta oss!