LibreOffice Basic Help

External video

Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube Privacy Policy

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org

This help section explains the most common functions of LibreOffice Basic. For more in-depth information please refer to the OpenOffice.org BASIC Programming Guide on the Wiki.

Arbeta med LibreOffice Basic

Programmera med LibreOffice Basic

Runtime-funktioner

Recording a Macro

Skapa en Basic-dialogruta

Skapa kontroller i dialogredigeraren

Ändra egenskaper för kontroller i dialogredigeraren

Opening a Dialog With Basic

Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Basic Programming Examples

Working with VBA Macros

Working with VBA Macros

Exclusive VBA Functions and Statements

Working with Macros in Python

LibreOffice Python Scripts Help

LibreOffice Python Modules

msgbox module

scriptforge module

uno module

LibreOffice internal Basic macro libraries

LibreOffice installs a set of Basic macro libraries that can be accessed from your Basic macros.

The Tools Library

The Depot Library

The Euro Library

The FormWizard Library

The Gimmicks Library

The ImportWizard Library

The Schedule Library

The ScriptBindingLibrary Library

The ScriptForge Library

The Template Library

The WikiEditor Library

Help about the Help

Hjälpen refererar till programmets standardinställningar i ett system som är inställt på standardvärden. Beskrivningar av färger, musaktiviteter och andra konfigurerbara objekt kan avvika från ditt program och system.

Stötta oss!