Makrolist

Verktygsraden Makro innehåller kommandon för att redigera, skapa och köra makron.

Bibliotek

Markera det bibliotek som du vill redigera. Den första modulen i det markerade biblioteket visas i Basic-IDE-fönstret.

Listrutan Bibliotek

Listrutan Bibliotek

Översätt

Kompilerar Basic-makrot. Du måste kompilera ett makro när du har redigerat det, eller om makrot använder enstaka steg eller procedurstegning.

Icon Compile

Kompilera

Kör

Kör det första makrot i den aktuella modulen.

Symbol

Kör

Stoppa

Avbryter det makro som körs.

Ikon

Stopp

Procedursteg

Kör makrot och stoppar det efter nästa procedur.

Ikon

Procedursteg

Enkelt steg

Kör makrot och stoppar det efter nästa kommando.

Ikon

Enkelt steg

Hoppa tillbaka

Går ur rutinen och fortsätter körningen i den anropande rutinen.

Icon Step Out

Hoppa tillbaka

Brytpunkt

Infogar en brytpunkt på programraden.

Ikon

Brytpunkt

Hantera brytpunkter

Öppnar en dialogruta där du kan hantera brytpunkter.

Ikon

Hantera brytpunkter

Aktivera bevakare

Klicka på den här ikonen för att visa variablerna i ett makro. Variabelns värde visas i ett separat fönster.

Symbol

Aktivera bevakare

Objektkatalog

Öppnar sidopanelen Objekt som du använder för att visa Basic-objekt.

Symbol

Objektkatalog

Makron

Öppnar dialogrutan Makro.

Icon Macros

Makron

Moduler

Klicka här för att öppna dialogrutan Administrera makron.

Icon Modules

Moduler

Sök parentes

Markerar den text som står inom två matchande parenteser. Ställ textmarkören framför en inledande eller avslutande parentes, och klicka på den här ikonen.

Icon Find Parentheses

Sök parentes

Infoga källtext

Öppnar Basic-källkoden i ett Basic-IDE-fönster.

Ikon

Infoga källtext

Spara källtext som

Sparar källkoden i det markerade Basic-makrot.

Ikon

Spara källtext som

Importera dialogruta

Anropar en "Öppna"-dialog för att importera en BASIC-dialogfil.

Om den importerade dialogrutan har ett namn som redan finns i biblioteket, så ges du ett val om du vill döpa om den importerade dialogrutan. I så fall kommer dialogrutan att bli döpt till nästa fria "automatiska" namn på samma sätt som när du skapar en ny dialog. Om du väljer att inte döpa om dialogrutan så kommer den inte att importeras.

Dialoger kan innehålla översättningar för flera språk. När en dialog importeras, så kan det i vissa fall uppstå problem med översättningarna.

Om biblioteket innehåller ytterligare språk jämfört med den importerade dialogen, eller den importerade dialogen inte är översatt, så kommer de tillkommande språken att läggas till den importerade dialogen och tilldelas texterna från dialogen standardspråk.

Om den importerade dialogrutan innehåller ytterligare språk jämfört med biblioteket dit den importeras eller biblioteket inte är översatt, så får du välja om du vill lägga till språken, utelämna dem eller avbryta.

Ikon

Importera dialogruta

Exportera dialogruta

I dialogredigeraren så kommer detta kommando att anropa "Spara som"-dialogen för att exportera aktuell BASIC-dialog.

Ikon

Exportera dialogruta

Stötta oss!