Kortkommandon i Basic-IDE

I Basic-IDE kan du använda följande kortkommandon:

Åtgärd

Kortkommando

Run code starting from the first line, or from the current breakpoint, if the program stopped there before.

F5

Stopp

Skift+F5

Add watch for the variable at the cursor.

F7

Gå igenom varje instruktion steg för steg, med början på första raden eller på den instruktion där programmet stoppades tidigare.

F8

Single step as with F8, but a function call is considered to be only one statement.

Skift+F8

Set or remove a breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

F9

Enable/disable the breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

Skift+F9


Ett makro som körs kan avbrytas med Shift++Q, även utanför Basic-IDE. Om du befinner dig i Basic-IDE och makrot stannar vid en brytpunkt, så kan du avbryta körningen av makrot med Shift++Q, men du kan bara identifiera det här efter nästa F5, F8 eller Shift+F8.

Stötta oss!