Makro

Välj det makro som du vill köra när den markerade grafiken, ramen eller OLE-objektet är markerat. Beroende på objektet som markerats finns funktionen antingen under fliken Makro i dialogrutan Objekt eller i dialogrutan Tilldela makro.

Händelse

Listar händelserna som är relevanta för makrona som för tillfället är tilldelade det markerade objektet.

I följande tabell beskrivs makrona och de händelser som kan länkas till objekten i ditt dokument.

Händelse

Händelseutlösare

OLE-objekt

Grafik

Ram

Autotext

Bildkarteområde

Hyperlänk

Klicka på objekt

Objektet är markerat.

Mus över objekt

Mus rör sig över objektet.

Utför länk

Länk som tilldelats objektet klickas.

x

Mus rör sig bort från objektet.

Laddning av grafik lyckades

Grafiken har laddats.

Laddning av grafik avbröts

Laddningen av grafiken har stoppats av användaren (t.ex. när du hämtar en Internet-sida).

Fel vid laddning av grafik

Laddningen av grafiken misslyckades, t.ex. om det inte gick att hitta grafiken.

Inmatning av alfatecken

Text matas in med tangentbordet.

Inmatning av icke-alfatecken

Kontrolltecken matas in med tangentbordet, t.ex. tabbar och radbrytningar.

Ändra ramstorlek

Du ändrar storlek på ramen med hjälp av musen.

Flytta ram

Du flyttar på ramen med hjälp av musen.

Innan AutoText infogas

Innan nästa textblock infogas.

När AutoText har infogats

Efter att ett textblock infogats.


Makron

Välj det makro som du vill köra när den markerade händelsen inträffar.

Ramar gör att du kan länka händelser till en funktion, så att funktionen kan bestämma om den bearbetar händelsen eller LibreOffice Writer.

Kategori

Listar öppna LibreOffice dokument och program. Klicka på namnet på den plats där du vill spara makrona.

Makronamn

Visar en lista över tillgängliga makron. Klicka på det makro som du vill tilldela det markerade objektet.

Tilldela

Tilldela det markerade makrot den händelse som angetts. Det tilldelade makrots poster anges efter händelsen.

Ta bort

Tar bort makrot som tilldelats det markerade objektet.

Makroval

Markera makrot som du vill tilldela.

Stötta oss!