GetDefaultContext Function

Returnerar standardsammanhanget för fabrik för processtjänst, om sådant finns. Annars returneras en Null-referens.

This function returns the default component context to be used, if instantiating services via XmultiServiceFactory. See the Professional UNO chapter in the Developer's Guide on api.libreoffice.org for more information.

Stötta oss!