CreateObject Function

Skapar ett UNO-objekt. I Windows går det även att skapa OLE-objekt.

Den här metoden skapar instanser av den typ som skickas som parameter.

Syntax:

oObj = CreateObject( type )

Exempel:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Please support us!