CreateObject Function

Skapar ett UNO-objekt. I Windows går det även att skapa OLE-objekt.

Den här metoden skapar instanser av den typ som skickas som parameter.

Syntax:

oObj = CreateObject(type)

Parametrar:

type: the type of the object to be created, as a string.

Exempel:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Stötta oss!