CreateUnoDialog Function

Skapar ett Basic Uno-objekt som representerar en Uno-dialogkontroll under Basic runtime.

Dialogrutor definieras i dialogrutebiblioteken. Om du vill visa en dialogruta måste du skapa en direktdialogruta från biblioteket.

Se Exempel.

Syntax:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Exempel:


  ' Hämta dialogbeskrivningen från dialogbiblioteket
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Generate "live" dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' generera direktdialogruta
  oDlgControl.execute

Stötta oss!