TwipsPerPixelY Function

Returnerar antalet twips som representerar höjden för en pixel.

Syntax:


n = TwipsPerPixelY

Returvärde:

Integer

Exempel:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel size"
End Sub

Stötta oss!