GetSolarVersion Function

Returnerar det interna numret för den aktuella LibreOffice-versionen.

Syntax:


s = GetSolarVersion

Returvärde:

String

Exempel:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,"Solar-teknikens versionsnummer"
End Sub

Stötta oss!