Environ Function

Returnerar värdet för en miljövariabel som en sträng. Miljövariablerna påverkas av det operativsystem som du använder.

Syntax:


Environ (Environment As String)

Returvärde:

String

Parametrar:

Environment: Miljövariabel som du vill returnera värdet för.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Katalog för temporära filer:"
End Sub

Stötta oss!