GetSystemTicks Function

Returnerar antalet systemticks som operativsystemet använder. Du kan använda den här funktionen om du vill optimera vissa processer.

Syntax:


GetSystemTicks()

Returvärde:

Long

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" &  lTick & " Ticks" ,0,"Pausen varade i"
End Sub

Stötta oss!