Wait Statement

Avbryter programkörningen under den tidsrymd som du anger, i millisekunder.

Syntax:

Wait millisec

Parametrar:

millisec: Numeriskt uttryck som innehåller den tidsrymd (i millisekunder) som ska passera innan programmet körs.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" &  lTick & " Ticks" ,0,"Pausen varade i"
End Sub

Stötta oss!