Shell Function

Startar ett annat program och definierar respektive fönsterformat, om det behövs.

Syntax

Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer][, Param As String][, bSync])

Parameter

Pathname

Fullständig sökväg och programnamn för det program du vill starta.

Windowstyle

Valfritt heltalsuttryck som anger format för det fönster programmet körs i. Följande värden är möjliga:

0

Fokus placeras på det dolda programfönstret.

1

Fokus placeras på programfönstret i standardstorlek.

2

Fokus placeras på det minimerade programfönstret.

3

Fokus placeras på det maximerade programfönstret.

4

Programfönster av standardstorlek, utan fokus.

6

Minimerat programfönster, fokus är kvar på det aktiva fönstret.

10

Helskärmsvisning


Param

Ett stränguttryck som anger den kommandorad som ska överföras.

bSync

Om det här värdet anges till true, så väntar kommandot Shell och alla LibreOffice-aktiviteter tills skalprocessen är slutförd. Om värdet anges till false returneras skalet direkt. Standardvärdet är false.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

53 Filen hittas inte

73 Inte implementerad

Exempel


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Stötta oss!