Beep Statement

Spelar upp en ton genom datorns högtalare. Tonen är systemberoende och det går inte att ändra dess volym eller tonhöjd.

Syntax:

Beep Statement diagram


Beep

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleBeep
    Beep
    Beep
    Beep
End Sub

Stötta oss!