Andra kommandon

Det hÀr Àr en lista över funktioner och satser som inte tillhör andra kategorier.

Beep Statement

Spelar upp en ton genom datorns högtalare. Tonen Àr systemberoende och det gÄr inte att Àndra dess volym eller tonhöjd.

Shell Function

Startar ett annat program och definierar respektive fönsterformat, om det behövs.

Wait Statement

Avbryter programkörningen under den tidsrymd som du anger, i millisekunder.

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

GetSystemTicks Function

Returnerar antalet systemticks som operativsystemet anvÀnder. Du kan anvÀnda den hÀr funktionen om du vill optimera vissa processer.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Environ Function

Returnerar vÀrdet för en miljövariabel som en strÀng. Miljövariablerna pÄverkas av det operativsystem som du anvÀnder.

GetSolarVersion Function

Returnerar det interna numret för den aktuella LibreOffice-versionen.

GetGuiType Function

Returnerar ett numeriskt vÀrde som anger det grafiska anvÀndargrÀnssnittet.

TwipsPerPixelX Function

Returnerar antalet twips som representerar bredden för en pixel.

TwipsPerPixelY Function

Returnerar antalet twips som representerar höjden för en pixel.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Please support us!