StrComp Function

Jämför två strängar och returnerar ett heltalsvärde som representerar jämförelsens resultat.

Syntax:


StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Jämför])

Returvärde:

Integer

Parameter:

Text1: Ett stränguttryck

Text2: Ett stränguttryck

Jämför: Valfri parameter som anger jämförelsemetod. Om Jämför = 1, är strängjämförelsen versalkänslig. Om Jämför = 0, görs ingen skillnad mellan stora och små bokstäver.

Returvärde

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Stötta oss!