Len Function

Returnerar antalet tecken i en sträng eller antalet byte som krävs för att lagra en variabel.

Syntax:


Len (Text As String)

Returvärde:

Long

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck eller en variabel av en annan typ.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Stötta oss!