InStr Function

Returnerar en strÀngs position i en annan strÀng.

Funktionen Instr returnerar den position dÀr en matchande strÀng hittades. Om strÀngen inte hittades returnerar funktionen vÀrdet 0.

Syntax:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Text1: StrÀnguttrycket som du vill söka i.

Text2: StrÀnguttrycket som du vill söka efter.

JÀmför: Ett valfritt numeriskt uttryck som definierar jÀmförelsetypen. VÀrdet pÄ den hÀr parametern kan vara 0 eller 1. StandardvÀrdet 1 anger en textjÀmförelse som inte Àr skiftlÀgeskÀnslig. VÀrdet 0 anger en binÀr jÀmförelse som Àr skiftlÀgeskÀnslig.

Om du vill undvika runtimefel bör du inte ange parametern JÀmför om den första returnparametern utelÀmnas.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Please support us!