InStr Function

Returnerar en strängs position i en annan sträng.

Funktionen Instr returnerar den position där en matchande sträng hittades. Om strängen inte hittades returnerar funktionen värdet 0.

Syntax:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Returvärde:

Integer

Parametrar:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Text1: Stränguttrycket som du vill söka i.

Text2: Stränguttrycket som du vill söka efter.

Jämför: Ett valfritt numeriskt uttryck som definierar jämförelsetypen. Värdet på den här parametern kan vara 0 eller 1. Standardvärdet 1 anger en textjämförelse som inte är skiftlägeskänslig. Värdet 0 anger en binär jämförelse som är skiftlägeskänslig.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Stötta oss!