Redigera stränglängd

Följande funktioner bestämmer strängars längd och jämför strängar.

InStr Function

Returnerar en strängs position i en annan sträng.

Len Function

Returnerar antalet tecken i en sträng eller antalet byte som krävs för att lagra en variabel.

StrComp Function

Jämför två strängar och returnerar ett heltalsvärde som representerar jämförelsens resultat.

Stötta oss!