ConvertFromURL Function

Konverterar en fil-URL till ett systemfilnamn.

Syntax:


ConvertFromURL(filnamn)

Returnerat värde:

String

Parametrar:

filename: A file name as a string.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Stötta oss!