ConvertToURL Function

Konverterar ett systemfilnamn till en fil-URL.

Syntax:


ConvertToURL(filnamn)

Returnerat värde:

String

Parametrar:

filename: A file name as string.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Stötta oss!