Trim Function

Tar bort alla inledande och efterföljande blanksteg frÄn ett strÀnguttryck.

Syntax:


Trim( Text As String )

Returnerat vÀrde:

String

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Please support us!