RSet Statement

Högerjusterar en strÀng inom en strÀngvariabel eller kopierar en anvÀndardefinierad variabeltyp till en annan.

Syntax:


RSet Text As String = Text or RSet Variabel1 = Variabel2

Parametrar:

Text: En strÀngvariabel.

Text: StrÀng som du vill högerjustera i strÀngvariabeln.

Variabel1: AnvÀndardefinierad variabel som Àr mÄlet för den kopierade variabeln.

Variabel2: AnvÀndardefinierad variabel som du vill kopiera till en annan variabel.

Om strÀngen Àr kortare Àn strÀngvariabeln högerjusterar RSet strÀngen inom strÀngvariabeln. Alla ÄterstÄende tecken i strÀngvariabeln ersÀtts med blanksteg. Om strÀngen Àr lÀngre Àn strÀngvariabeln avkortas de tecken som överstiger variabelns lÀngd och bara de tecken som ÄterstÄr högerjusteras i strÀngvariabeln.

Du kan Àven anvÀnda RSet-satsen om du vill tilldela variabler av en anvÀndardefinierad typ till en annan.

I följande exempel anvÀnds satserna RSet och LSet för att Àndra vÀnster- och högerjusteringen i en strÀng.

Exempel:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Högerjustera "SBX" i en 40-teckensstrÀng
  ' ErsÀtt asterisker med blanksteg
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' VÀnsterjustera "SBX" i en 40-teckensstrÀng
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Please support us!