RSet Statement

Högerjusterar en sträng inom en strängvariabel eller kopierar en användardefinierad variabeltyp till en annan.

Syntax:


RSet Text As String = Text or RSet Variabel1 = Variabel2

Parametrar:

Text: En strängvariabel.

Text: Sträng som du vill högerjustera i strängvariabeln.

Variabel1: Användardefinierad variabel som är målet för den kopierade variabeln.

Variabel2: Användardefinierad variabel som du vill kopiera till en annan variabel.

Om strängen är kortare än strängvariabeln högerjusterar RSet strängen inom strängvariabeln. Alla återstående tecken i strängvariabeln ersätts med blanksteg. Om strängen är längre än strängvariabeln avkortas de tecken som överstiger variabelns längd och bara de tecken som återstår högerjusteras i strängvariabeln.

Du kan även använda RSet-satsen om du vill tilldela variabler av en användardefinierad typ till en annan.

I följande exempel används satserna RSet och LSet för att ändra vänster- och högerjusteringen i en sträng.

Exempel:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Högerjustera "SBX" i en 40-teckenssträng
  ' Ersätt asterisker med blanksteg
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Vänsterjustera "SBX" i en 40-teckenssträng
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Stötta oss!