Mid Function, Mid Statement

Returnerar den angivna delen av ett strÀnguttryck (Mid-funktion), eller ersÀtter den delen av strÀnguttrycket med en annan strÀng (Mid-sats).

Syntax:


Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) eller Mid (Text As String, Start As Long , Length As Long, Text As String)

Returnerat vÀrde:

String (bara med funktion)

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck som du vill Àndra.

Start: Numeric expression that indicates the character position within the string where the string portion that you want to replace or to return begins. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Length: Numeric expression that returns the number of characters that you want to replace or return. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Om Length-parametern i Mid-funktionen utelÀmnas sÄ returneras alla tecken i strÀnguttrycket frÄn startpositionen till slutet av strÀngen.

Om Length-parametern i Mid-satsen Àr mindre Àn lÀngden hos den text du vill ersÀtta sÄ reduceras texten till den angivna lÀngden.

Text: Den strÀng som ska ersÀtta strÀnguttrycket (Mid-sats).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Mata in ett datum i det internationella formatet 'ÅÅÅÅ-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!