LSet Statement

Justerar en strÀng till vÀnster om en strÀngvariabel eller kopierar en variabel för en anvÀndardefinierad typ till en annan variabel för en annan anvÀndardefinierad typ.

Syntax:


LSet Var As String = Text or LSet Var1 = Var2

Parametrar:

Var: En strÀngvariabel som innehÄller strÀngen som du vill vÀnsterjustera.

Text: StrÀng som du vill justera till vÀnster om strÀngvariabeln.

Var1: Namnet pÄ den anvÀndardefinierade variabeltyp som du vill kopiera till.

Var2: Namnet pÄ den anvÀndardefinierade variabeltyp som du vill kopiera frÄn.

Om strÀngen Àr kortare Àn strÀngvariabeln vÀnsterjusterar LSet strÀngen inom strÀngvariabeln. Alla ÄterstÄende positioner i strÀngvariabeln ersÀtts med blanksteg. Om strÀngen Àr lÀngre Àn strÀngvariabeln kopieras bara tecknen till vÀnster Ànda ut till strÀngvariabelns lÀngd. Med LSet-satsen kan du Àven kopiera en anvÀndardefinierad variabeltyp till en annan variabel av samma typ.

Exempel:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Justera "SBX" inom referenstrÀngen med 40 tecken
  ' ErsÀtt asterisker med blanksteg
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' VÀnsterjustera "SBX" inom referenstrÀngen med 40 tecken
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Please support us!