LSet Statement

Justerar en sträng till vänster om en strängvariabel eller kopierar en variabel för en användardefinierad typ till en annan variabel för en annan användardefinierad typ.

Syntax:


LSet Var As String = Text or LSet Var1 = Var2

Parametrar:

Var: En strängvariabel som innehåller strängen som du vill vänsterjustera.

Text: Sträng som du vill justera till vänster om strängvariabeln.

Var1: Namnet på den användardefinierade variabeltyp som du vill kopiera till.

Var2: Namnet på den användardefinierade variabeltyp som du vill kopiera från.

Om strängen är kortare än strängvariabeln vänsterjusterar LSet strängen inom strängvariabeln. Alla återstående positioner i strängvariabeln ersätts med blanksteg. Om strängen är längre än strängvariabeln kopieras bara tecknen till vänster ända ut till strängvariabelns längd. Med LSet-satsen kan du även kopiera en användardefinierad variabeltyp till en annan variabel av samma typ.

Exempel:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Justera "SBX" inom referensträngen med 40 tecken
  ' Ersätt asterisker med blanksteg
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Vänsterjustera "SBX" inom referensträngen med 40 tecken
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Stötta oss!