Left Function

Returnerar antalet tecken till vänster i ett stränguttryck som du anger.

Syntax:


Left (string As String, length As Long) As String

Returnerat värde:

String

Parametrar:

string: Any string expression that you want to return the leftmost characters from.

length: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If length = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

I följande exempel konverteras ett datum från formatet ÅÅÅÅ.MM.DD till formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Mata in ett datum i det internationella formatet 'ÅÅÅÅ-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Stötta oss!