LCase Function

Konverterar alla stora bokstäver (versaler) till små bokstäver (gemener).

Se även: UCase Function

Syntax:

LCase (Text As String)

Returnerat värde:

String

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som du vill konvertera.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Stötta oss!