String Function

Skapar en strÀng som bestÄr av ett givet tecken, eller av det första tecknet i det strÀnguttryck som skickas till funktionen.

Syntax:


String (n As Long, {uttryck As Integer | tecken As String})

Returnerat vÀrde:

String

Parametrar:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Uttryck: Numeriskt uttryck som anger tecknets ASCII-kod.

Tecken: Det tecken som strÀngen kommer att bestÄ av, eller en strÀng dÀr det första tecknet kommer att anvÀndas.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Please support us!