String Function

Skapar en sträng som består av ett givet tecken, eller av det första tecknet i det stränguttryck som skickas till funktionen.

Syntax:


String (n As Long, {uttryck As Integer | tecken As String})

Returnerat värde:

String

Parametrar:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Uttryck: Numeriskt uttryck som anger tecknets ASCII-kod.

Tecken: Det tecken som strängen kommer att bestå av, eller en sträng där det första tecknet kommer att användas.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Stötta oss!