Upprepar innehåll

Följande funktioner används för att upprepa innehållet i strängar.

Space and Spc Functions

Returnerar en sträng som innehåller ett visst antal mellanslag.

String Function

Skapar en sträng som består av ett givet tecken, eller av det första tecknet i det stränguttryck som skickas till funktionen.

Stötta oss!