Str Function

Konverterar ett numeriskt uttryck till en sträng.

Syntax:


Str (Uttryck)

Returvärde:

String

Parametrar:

Uttryck: Ett numeriskt uttryck.

Funktionen Str konverterar ett numeriskt värde eller resultatet av en beräkning till en sträng. I returvärdet visas negativa tal med ett inledande minustecken. Positiva tal visas med ett inledande blanksteg (i stället för plustecken).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Stötta oss!