Asc Function (BASIC)

Returnerar ASCII-värdet (American Standard Code for Information Interchange) för det första tecknet i ett stränguttryck.

Syntax:


Asc(string) As Long

Returnerat värde:

Long

Parametrar:

string: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Använd Asc-funktion för att ersätta tangentkoder med värden. Om Asc-funktionen påträffar en tom sträng kommer LibreOffice Basic att rapportera ett runtimefel. Förutom 7-bitars ASCII-tecken (kod 0-127), kan ASCII-funktionen också känna igen icke-utskrivbara tangentkoder i ASCII-kod. Den här funktionen kan också hantera 16-bitars unicode-tecken.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' returnerar 65
    Print ASC(string:="Z") ' returns 90
    Print ASC("Las Vegas") ' returnerar 76, eftersom bara det första tecknet tas med
End Sub

Stötta oss!