Konvertering mellan ANSI och ASCII i strängar

Följande funktioner konverterar strängar mellan ASCII- och ANSI-representation.

Asc Function

Returnerar ASCII-värdet (American Standard Code for Information Interchange) för det första tecknet i ett stränguttryck.

Chr Function

Returnerar det tecken som motsvarar teckenkoden.

Str Function

Konverterar ett numeriskt uttryck till en sträng.

Val Function

Konverterar en sträng till ett numeriskt uttryck.

CByte Function

Konverterar en sträng eller ett numeriskt uttryck till typen Byte.

Please support us!