Strängar

Följande instruktioner och funktioner används i samband med strängar.

Strängar används för att redigera text i LibreOffice Basic-program.

Konvertering mellan ANSI och ASCII i strängar

Följande funktioner konverterar strängar mellan ASCII- och ANSI-representation.

Upprepar innehåll

Följande funktioner används för att upprepa innehållet i strängar.

Ändra innehållet i strängar

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Redigera stränglängd

Följande funktioner bestämmer strängars längd och jämför strängar.

Stötta oss!