Comparison Operators

Jämförelseoperatorer jämför två uttryck. Resultatet returneras som ett logiskt uttryck som bestämmer om jämförelsen är True (-1) eller False (0).

Syntax:


Resultat = Uttryck1 { = | < | > | <= | >= } Uttryck2

Parametrar:

Resultat: Logiskt uttryck som anger resultatet av jämförelsen (True eller False)

Uttryck1, Uttryck2: Numeriska värden eller strängar som du vill jämföra.

Jämförelseoperatorer

= : Lika med

< : Mindre än

> : Större än

<= : Mindre än eller lika med

>= : Större än eller lika med

<> : Inte lika med

Exempel:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
Dim sRoot As String ' Rotkatalog för filens in- och utdata
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Please support us!