IsUnoStruct Function

Returnerar True om det objekt som avses är en Uno-struct.

Syntax:

IsUnoStruct( Uno-typnamn )

Returnerat värde:

Boolean

Parametrar:

Uno-typ: Ett UnoObject

Exempel:


Sub Main
Dim bIsStruct
' Instantiera en tjänst
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct ' Visar False eftersom oSimpleFileAccess INTE är en struktur (struct)
' Instantierar en Property-struktur
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )
MsgBox bIsStruct ' Visar True eftersom aProperty är en struktur
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' Visar False eftersom 42 är en NO-struktur
End Sub

Stötta oss!