Array Function

Returnerar typen Variant med ett datafält.

Syntax:


Array ( Argumentlista)

Se även DimArray.

Parametrar:

Argumentlista: En lista över ett antal argument som är separerade med komman.

Exempel:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)

Please support us!