IsMissing Function

Testar om en funktion anropas med en valfri parameter.

Se även: Valfri

Syntax:


IsMissing( Argumentnamn )

Parametrar:

Argumentnamn: namnet på det valfria argumentet.

Om funktionen IsMissing anropas av Argumentnamn returneras True.

Se även Exempel.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Stötta oss!