TypeName Function; VarType Function

Returnerar en strÀng (TypeName) eller numeriskt vÀrde (VarType) som innehÄller information om variabeln.

Syntax:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

ReturvÀrde:

String; Integer

Parametrar:

Variabel: Den variabel som funktionen ska ge information om. Du kan anvÀnda följande vÀrden:

Nyckelord

Named constant

VarType

Variabeltyp

Boolean

11

Logisk variabel

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Datumvariabel

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Flyttal med dubbel precision

Integer

V_INTEGER

2

Heltalsvariabel av typen Integer

Long

V_LONG

3

Heltalsvariabel av typen Long

Object

9

Objektvariabel

Single

V_SINGLE

4

Flyttal med enkel precision

String

V_STRING

8

StrÀngvariabel

Variant

12

Variabel av typen Variant (kan innehÄlla alla datatyper enligt definitionen)

Empty

V_EMPTY

0

Variabeln Àr inte initierad

Null

V_NULL

1

Giltiga data saknas


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"NĂ„gra datatyper i LibreOffice Basic"
End Sub

Please support us!