Static Statement

Deklarerar en variabel eller en matris pÄ procedurnivÄ i en subrutin eller en funktion, vilket innebÀr att variabelns eller matrisens vÀrde bevaras nÀr körningen fortsÀtter ut ur subrutinen eller funktionen. Dim-uttryckskonventioner Àr ocksÄ giltiga.

Varningssymbol

Instruktionen Static kan inte anvÀndas för att definiera dynamiska matriser. Alla matriser som deklarerats med instruktionen mÄste ha en fast storlek.


Syntax:


Static VarNamn[(Start To Slut)] [As VarTyp], VarNamn2[(Start To Slut)] [As VarTyp],...

Exempel:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Svaret Àr"
End Sub
 
' Funktion för att initiera den statiska variabeln
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum As Integer = 40 ' lÀgsta returvÀrdet för den hÀr funktionen
  If iInit = 0 Then ' kontrollera om initierad
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Please support us!