Global keyword

Dimensionerar en variabel eller en matris på global nivå (alltså inte inom en subrutin eller funktion), så att variabeln och matrisen är giltiga i alla bibliotek och moduler för det aktuella arbetspasset.

Syntax:


Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Exempel:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Stötta oss!