Public Statement

Dimensionerar en variabel eller matris på modulnivå (d.v.s. utanför en subrutin eller funktion) så att variabeln kan användas i alla bibliotek och moduler.

Syntax:


Public VarNamn[(Start To Slut)] [As VarTyp][, VarNamn2[(Start To Slut)] [As VarTyp][,...]]

Exempel:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Stötta oss!