Option Base Statement

Definierar den nedre begränsningen för matriser som 0 eller 1.

Syntax:

Option Base { 0 | 1}

Parametrar:

Varningssymbol

Den här satsen måste läggas till före den körbara programkoden i en modul.


Exempel:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Stötta oss!