UBound Function

Returnerar en matris övre gräns.

Syntax:


UBound (MatrisNamn [, Dimension])

Returnerat värde:

Long

Parametrar:

ArrayName: Den matris vars övre begränsning (UBound) eller undre begränsning (LBound) ska returneras.

[Dimension]: Heltal som anger i vilken dimension den övre (UBound) resp. nedre (LBound) begränsningen ska kontrolleras. Om värdet utelämnas returneras begränsningen för den första dimensionen.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

9 Index utanför angivet spann

Exempel:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Stötta oss!