IsNumeric Function

Undersöker om ett uttryck är ett tal. Om uttrycket är ett tal returnerar funktionen True, annars returnerar funktionen False.

Syntax:


IsNumeric (Var)

Returvärde:

Boolean

Parametrar:

Var: Ett uttryck som du vill testa.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Stötta oss!